990–5914A–025

Zamontuj skrzynkę wyłącznika baterii na ścianie

PRZESTROGA
Ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia sprzętu
  • Zamontuj skrzynkę wyłącznika baterii na ścianie lub na solidnym stojaku, który utrzyma wagę jednostki.
  • Użyj odpowiedniego sprzętu (poza dołączonym zestawem) by zamontować skrzynkę wyłącznika baterii na ścianie.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Dostarczono cztery śruby z głowicą sześciokątną torx i nakrętki M10 x 30 do zamontowania skrzynki wyłączników baterii na stojaku.

Skrzynka wyłącznika baterii 20-80 kW

Skrzynka wyłącznika baterii 100-200 kW

  1. Odmierz i zaznacz cztery miejsca na otwory do montażu w ścianie.
  2. Wywierć dziury we wszystkich czterech oznaczonych miejscach.
  3. Odkręć trzy śruby i otwórz wewnętrzne drzwi.

    Widok z przodu skrzynki wyłącznika baterii

  4. Dopasuj skrzynkę wyłącznika baterii z czterema otworami w ścianie i zamontuj skrzynkę wyłącznika baterii na ścianie.
QR code for this page

czy było to pomocne?