990–5914A–025

Przygotuj skrzynkę wyłączników baterii do przypięcia kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur na kable lub przepustów kablowych w zainstalowanych płytach montażowych i nie wierć ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  • W przypadku prowadzenia kabli od dołu: Odkręć śruby z dolnej płyty montażowej i zdemontuj dolną płytę montażową.
  • W przypadku prowadzenia kabli od góry – dostępnego wyłącznie dla skrzynki wyłączników baterii 20-80 kW: Odkręć śruby z górnej płyty montażowej i zdemontuj górną płytę montażową.

  Widok z przodu u dołu skrzynki wyłącznika baterii 20-80 kW

  Widok z przodu u dołu skrzynki wyłącznika baterii 100-200 kW

  Widok z przodu u góry skrzynki wyłącznika baterii 20-80 kW

   
 1. Wywierć lub wytnij dziury na kable lub przepusty kablowe w płycie/płytach montażowych.
 2. Zamontuj przepusty kablowe (jeśli to konieczne) i ponownie zamontuj płytę/płyty montażowe.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  Upewnij się, że nie ma ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić kable.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  Widok z przodu u dołu skrzynki wyłącznika baterii 20-80 kW

  Widok z przodu u dołu skrzynki wyłącznika baterii 100-200 kW

  Widok z przodu u góry skrzynki wyłącznika baterii 20-80 kW

   
QR code for this page

czy było to pomocne?