990–5914A–025

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przez prądem przetężeniowym jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364–5–52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

  • Metoda instalacji C

Jeżeli temperatura otoczenia przekracza 30°C, należy wybrać przewody o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

Miedź 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Bateria +/- (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Bateria PE (mm2) 25 35 70 120
Aluminium 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Bateria +/- (mm2) 70 ND 2 x 120 ND
Bateria PE (mm2) 35 ND 120 ND
QR code for this page

czy było to pomocne?