990–5914A–031

Slutliga installationssteg

  1. Stäng frontpanelen och fäst den med de tre skruvarna.

    Batterikretsbrytaren framifrån

  2. Stäng luckan till batterikretsbrytaren.
QR code for this page

Var det här till hjälp?