990–5914A–031

Installationsförfarande

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller bågblixtar
Placera batterikretsbrytaren så nära batteribanken som möjligt för att begränsa längden på oskyddad batterikabel. Avståndet mellan batteribanken och UPS får inte överstiga 200 m. Kontakta Schneider Electric för installationer med längre avstånd.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
  1. Montera batterikretsbrytaren på väggen.
  2. Förbered batterikretsbrytaren för kablar.
  3. Anslut signalkablarna.
  4. Anslut strömkablarna.
  5. Sätt fast översatta säkerhetsetiketter på din produkt.
  6. Slutliga installationssteg.
QR code for this page

Var det här till hjälp?