990–5914A–031

Förbered batterikretsbrytaren för kablar

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller bågblixtar
Borra eller stansa inte hål för kablar eller hylsor med monteringsplattorna installerade, och borra eller slå inte i närheten av UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
  • För kabelingång underifrån: Lossa bultarna från den undre monteringsboxplattan och ta bort den.
  • För kabelingång ovanifrån – endast tillgänglig för 20-80 kW batterikretsbrytaren: Lossa bultarna från den övre monteringsboxplattan och ta bort den.

  20-80 kW batterikretsbrytare fram- och underifrån

  100-200 kW batterikretsbrytare fram- och underifrån

  20-80 kW batterikretsbrytare fram- och ovanifrån

   
 1. Borra eller stansa hål för kablar eller hylsor i monteringsboxplattan/orna.
 2. Montera hylsorna (om tillämpligt) och sätt tillbaka monteringsboxplattan/orna.
  FARA
  fara för elektriska stötar, explosion eller bågblixtar
  Se till att det inte finns några vassa kanter som kan skada kablarna.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

  20-80 kW batterikretsbrytare fram- och underifrån

  100-200 kW batterikretsbrytare fram- och underifrån

  20-80 kW batterikretsbrytare fram- och ovanifrån

   
QR code for this page

Var det här till hjälp?