990–5914A–031

Rekommenderade kabeldimensioner

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller bågblixtar
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna handbok är baserade på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av koppar- eller aluminiumledare

  • Installationsmetod C

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IECs korrigeringsfaktorer.

Koppar 20-60 kW 80 kW 100-150 kW 200 kW
Batteri +/- (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Batteri PE (mm2) 25 35 70 120
Aluminium 20-60 kW 80 kW 100-150 kW 200 kW
Batteri +/- (mm2) 70 Ej tillämpligt 2 x 120 Ej tillämpligt
Batteri PE (mm2) 35 Ej tillämpligt 120 Ej tillämpligt
QR code for this page

Var det här till hjälp?