990-5914B-031

Anslut strömkablarna

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Utför total avstängning av UPS-systemet innan du ansluter batterikablarna till batteribrytaren.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
För TT- och TN-system måste varje fristående skåp i systemet vara individuellt ansluten till skyddskretsens jordkontakt i fördelningskortet som matar systemet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
Fara för bågblixtar
Använd de medföljande M10-bultarna och muttrarna för att ansluta kraftkablarna.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 1. LOTO batterikretsbrytaren (Stäng ned och säkra kretsbrytaren enligt säkerhetsföreskrifterna).
 2. Dra PE-kablarna från UPS-skåpet genom antingen den övre eller nedre delen av batteribrytaren och anslut den.

  Kablar från UPS-skåpet som är dragna genom toppen av 20–80 kW batteribrytarlåda

  Kablar från UPS-skåpet som är dragna genom botten av 20–80 kW batteribrytarlåda

  Kablar från UPS-skåpet som är dragna genom botten av 100–200 kW batteribrytarlåda

 3. Dra DC-kablarna från UPS-skåpet genom antingen den övre eller nedre delen av batterikretsbrytaren och anslut den.
  FARA
  Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Sätt tillbaka det inre locket på batterikretsbrytarens överdel innan du fortsätter med installationen.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 4. Rikta batterikablarna från batteribanken genom batterikretsbrytarens undersida och anslut.
  FARA
  fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  • Sätt tillbaka det inre höljet i botten av batterikretsbrytaren innan du fortsätter med installationen.
  • Se till att polariteten är korrekt.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 5. Fäst kablarna på kabeldragningarna i vänster sida, på toppen och på undersidan av batterikretsbrytaren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?