990-5914B-031

Översikt över medföljande installationssatser

Monteringssats 0H-9130 för 20-80 kVA

Del Använd i Antal enheter
M10 mutter med bricka Montera batteribrytarlådan på väggen. 7
M10 x 30 mm bult med bricka 7
M8 mutter med bricka Anslut strömkablarna. 15
M8 x 25 mm bult med bricka 15
Kabelband för signalkablar
820-0016
Anslut signalkablarna. 2
Kabelband för signalkablar
820-0176
5
Kabelband för strömkablar Anslut strömkablarna. 30

Monteringssats 0H-1491 för 100-200 kVA

Del Använd i Antal enheter
M10 mutter med bricka Montera batteribrytarlådan på väggen och Anslut strömkablarna. 15
M10 x 30 mm bult med bricka 15
Kabelband för signalkablar
820-0016
Anslut signalkablarna. 2
Kabelband för signalkablar
820-0176
5
Kabelband för strömkablar Anslut strömkablarna 30
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?