990-5914B-031

Specifikationer

OBS!
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Batterikretsbrytarens specifikationer

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Denna produkt får endast användas med Galaxy VS UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
Brytarmärkning 20–80 kW 100–200 kW
Batteribrytare LV438980 (LV438218, LV438245) LV438279
Maximal konfiguration 4 timmars körtid 200 kW: 1 timmes backup
100-150 kW: 4 timmars körtid
Batterityp Bly-syra, VRLA, litiumjon Bly-syra, VRLA, litiumjon
Maximal kortslutningstålighet 35 35
Minsta kortslutningsström för att utlösa kretsbrytare (A) 1 250 1 500

Utlösningsinställningar

Utlösningsinställningar för 20-80 kW batterikretsbrytare

Utlösningsinställningar för 100-200 kW batterikretsbrytare

UPS-styrka 20-60 kW 80 kW 100-150 kW 200 kW
Ir (A) 175 225 420 600
Im (A) 1250 1250 1500 1500

Rekommenderade kabeldimensioner

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller bågblixtar
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna handbok är baserade på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av koppar- eller aluminiumledare

  • Installationsmetod C

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IECs korrigeringsfaktorer.

Koppar 20-60 kW 80 kW 100-150 kW 200 kW
Batteri +/- (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Batteri PE (mm2) 25 35 70 120
Aluminium 20-60 kW 80 kW 100-150 kW 200 kW
Batteri +/- (mm2) 70 Ej tillämpligt 2 x 120 Ej tillämpligt
Batteri PE (mm2) 35 Ej tillämpligt 120 Ej tillämpligt

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Batteribrytarens leveransvikt och -mått

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm* Bredd i mm Djup i mm
GVSBBB20K80H 45 480 840 1 220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1 220

Batteribrytarens vikt och mått

Kommersiell referens Vikt kg Höjd mm Bredd mm Djup mm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C -25 °C till 55 °C
Relativ luftfuktighet 5–95 % icke-kondenserande 10–80 % icke-kondenserande
Höjd 0–3 000 m  
Skyddsklass IP20
Färg RAL 9003, glansnivå 85 %

Uppfyller följande standarder:

Säkerhet IEC 62040-1: 2017, upplaga 2.0, avbrottsfri effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav
Prestanda IEC 62040-3: 2011-03, 2:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav
Miljö IEC 62040-4: 2013-04, 1:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 4: Miljöaspekter – krav och rapportering
Märkningar CE
Jordningssystem TN-C, TN-S, TT
Överspänningskategori OVCIII
Skyddsklass I
Föroreningsgrad 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?