990-5914A-032

เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ

ฉลากความปลอดภัยบนผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศษ ใบฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วสำหรับเปลี่ยนทดแทนนั้นมีให้มากับผลิตภัณฑ์ของคุณ
  1. หาหมายเลขชิ้นส่วน 885-XXXX บนฉลากความปลอดภัยแต่ละชิ้นบนผลิตภัณฑ์ของคุณ
  2. หาแผ่นฉลากความปลอดภัยสำหรับเปลี่ยนทดแทนที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของคุณ – ตรวจดูว่าหมายเลขชิ้นส่วน 885-XXXX นั้นตรงกัน
  3. ติดฉลากความปลอดภัยสำหรับเปลี่ยนทดแทนที่เป็นภาษาที่คุณต้องการบนผลิตภัณฑ์ของคุณโดยติดทับฉลากความปลอดภัยภาษาฝรั่งเศสที่มีอยู่
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?