990-5914A-032

ข้อมูลจำเพาะเบรกเกอร์แบตเตอรี่

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับ Galaxy VS UPS เท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
พิกัดเบรกเกอร์ 20–80 kW 100–200 kW
เบรกเกอร์แบตเตอรี่ LV438980 (LV438218, LV438245) LV438279
การกำหนดลักษณะสูงสุด เวลาทำงาน 4 ชั่วโมง 200 kW: เวลาทำงาน 1 ชั่วโมง
100-150 kW: เวลาทำงาน 4 ชั่วโมง
ประเภทแบตเตอรี่ กรดตะกั่ว, VRLA, ลิเธียมไอออน กรดตะกั่ว, VRLA, ลิเธียมไอออน
ระดับไฟลัดวงจรแบตเตอรี่สูงสุด (kA) 35 35
กระแสไฟลัดวงจรขั้นต่ำที่เบรกเกอร์จะตัดวงจร (A) 1250 1600
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?