990-5914A-032

น้ำหนักและขนาดตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

  น้ำหนัก กก. ความสูง มม. ความกว้าง มม. ความลึก มม.
ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 10–80 kW 25 650 500 280
ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 100–200 kW 35 800 500 280
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?