990-5914A-032

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ประกาศ
ความเสี่ยงจากการถูกรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ UPS ประเภท C2 ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เกิดการรบกวนคลื่นวิทยุในสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้อาจต้องดำเนินการตามมาตรการเพิ่มเติม
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?