990-5914A-032

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C -25 °C ถึง 55 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 0 – 95% ไม่มีการควบแน่น 0 – 95% ไม่มีการควบแน่น
คลาสการป้องกัน IP20
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?