990-5914A-032

ขั้นตอนการติดตั้งขั้นสุดท้าย

  1. ปิดแผงด้านหน้าแบบตายตัวให้สนิท และยึดให้แน่นด้วยสกรูสามตัว

    มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

  2. ปิดประตูด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?