990-5914A-032

กระบวนการติดตั้ง

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
วางตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ไว้ให้ใกล้กับแผงแบตเตอรี่ให้มากที่สุด เพื่อลดระยะสายเคเบิลสำหรับแบตเตอรี่ที่ไม่มีการปกป้อง ระยะระหว่างแผงแบตเตอรี่และ UPS ต้องไม่เกิน 200 ม. โปรดติดต่อ Schneider Electric สำหรับการติดตั้งในระยะที่ไกลกว่านี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  1. ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่เข้ากับผนัง.
  2. เตรียมตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่สำหรับสายเคเบิล.
  3. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ.
  4. เชื่อมต่อสายไฟ.
  5. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ.
  6. ขั้นตอนการติดตั้งขั้นสุดท้าย.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?