990-5914A-032

เตรียมตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่สำหรับสายเคเบิล

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูสายเคเบิลหรือวงแหวนยางพร้อมเพลตเข้าสาย และห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูในระยะที่ใกล้กับ UPS มาก
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  • สำหรับทางเข้าสายเคเบิลด้านล่าง: คลายสลักเกลียวจากเพลตเข้าสายด้านล่าง และถอดเพลตเข้าสายด้านล่างออก
  • สำหรับทางเข้าสายด้านบน - มีให้เฉพาะสำหรับตู้เบรคเกอร์ขนาด 20-80 kW เท่านั้น: คลายสลักเกลียวจากเพลตเข้าสายด้านบน และถอดเพลตเข้าสายด้านบนออก

  มุมมองด้านหน้าและด้านล่างของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 20–80 kW

  มุมมองด้านหน้าและด้านล่างของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 100–200 kW

  มุมมองด้านหน้าและด้านบนของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 20–80 kW

   
 1. ใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูสำหรับสายเคเบิลหรือวงแหวนยางในเพลตเข้าสาย
 2. ติดตั้งวงแหวน (หากมีให้ใช้งาน) และยึดเข้ากับเพลตเข้าสายอีกครั้ง
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีมุมแหลมคมใดๆ ซึ่งอาจทำให้สายเคเบิลชำรุดได้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

  มุมมองด้านหน้าและด้านล่างของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 20–80 kW

  มุมมองด้านหน้าและด้านล่างของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 100–200 kW

  มุมมองด้านหน้าและด้านบนของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 20–80 kW

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?