990-5914A-032

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานทางไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินจะมีให้โดยส่วนอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะอ้างอิงจากตาราง B.52.5 ของ IEC 60364–5–52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ตัวนำไฟฟ้า 90 °C

  • อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C

  • ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม

  • วิธีการติดตั้ง C

หากอุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นตามค่าตัวประกอบการปรับแก้ของ IEC

ทองแดง 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
แบตเตอรี่ +/- (ตร.มม.) 50 70 2 x 70 2 x 120
แบตเตอรี่ PE (ตร.มม.) 25 35 70 120
อลูมิเนียม 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
แบตเตอรี่ +/- (ตร.มม.) 70 NA 2 x 120 NA
แบตเตอรี่ PE (ตร.มม.) 35 NA 120 NA
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?