990-5914B-032

ภาพรวมของชุดการติดตั้งที่ให้มา

ชุดติดตั้ง 0H-9130 สำหรับ 20-80 kVA

ชิ้นส่วน ใช้ใน จำนวน
น็อต M10 พร้อมวงแหวนรอง ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่เข้ากับผนัง 7
สลักเกลียว M10 x 30 มม. พร้อมวงแหวนรอง 7
น็อต M8 พร้อมวงแหวนรอง เชื่อมต่อสายไฟ 15
สลักเกลียว M8 x 25 มม. พร้อมวงแหวนรอง 15
ตัวรัดสายเคเบิลสำหรับสายสัญญาณ
820–0016
เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ 2
ตัวรัดสายเคเบิลสำหรับสายสัญญาณ
820–0176
5
ตัวรัดสายเคเบิลสำหรับสายไฟ เชื่อมต่อสายไฟ 30

ชุดติดตั้ง 0H-1491 สำหรับ 100-200 kVA

ชิ้นส่วน ใช้ใน จำนวน
น็อต M10 พร้อมวงแหวนรอง ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่เข้ากับผนัง และ เชื่อมต่อสายไฟ 15
สลักเกลียว M10 x 30 มม. พร้อมวงแหวนรอง 15
ตัวรัดสายเคเบิลสำหรับสายสัญญาณ
820–0016
เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ 2
ตัวรัดสายเคเบิลสำหรับสายสัญญาณ
820–0176
5
ตัวรัดสายเคเบิลสำหรับสายไฟ เชื่อมต่อสายไฟ 30
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?