990–5914A–034

Önerilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Aşırı akım koruması başkaları tarafından sağlanacak.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364–5–52 standardının B.52.5 tablosunu temel almaktadır:

  • 90 °C iletkenleri

  • 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır veya alüminyum iletken kullanımı

  • Kurulum yöntemi C

Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

Bakır 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Akü +/- (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Akü PE (mm2) 25 35 70 120
Alüminyum 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Akü +/- (mm2) 70 Yok 2 x 120 Yok
Akü PE (mm2) 35 Yok 120 Yok
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?