990-5910F-004

Vis oplysninger om systemstatus

 1. Tryk på Status.
  1. Tryk på Indgang, Udgang, Bypass, Batteri, Temperatur eller Parallel for at se status.

   Indgang

   Spænding f-f (fase-til-fase) Den aktuelle fase-til-fase-indgangsspænding.
   Strøm Den aktuelle indgangsstrøm fra vekselstrømskilden pr. fase i ampere (A).
   Frekvens Den aktuelle indgangsfrekvens i hertz (Hz).
   Spænding f-N (fase-til-neutral)* Den aktuelle indgangsspænding for fase-til-neutral i volt (V).
   Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive indgangseffekt (for alle tre faser) i kW.
   Effekt Den aktuelle aktive indgangseffekt (eller reelle effekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den del af strømflowet, som i gennemsnit over en komplet cyklus af vekselstrømskurveformen resulterer i nettooverførsel af energi i én retning.
   Spidsstrøm Indgangsspidsstrømmen i ampere (A).
   Effektfaktor Forholdet mellem aktiv effekt og tilsyneladende effekt.
   Maks. RMS-strøm Den aktuelle maksimale RMS-strøm.
   Energi Det samlede energiforbrug siden installationstidspunktet.

   Udgang

   Spænding f-f (fase-til-fase) Fase-til-fase-udgangsspændingen i vekselretteren i volt (V).
   Strøm Den aktuelle udgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
   Frekvens Den aktuelle udgangsfrekvens i hertz (Hz).
   Spænding f-N (fase-til-neutral)* Fase-til-neutral-udgangsspændingen i vekselretteren i volt (V).
   Last Den procentdel af UPS'ens kapacitet, der bruges på tværs af alle faser. Lastprocenten vises for den højeste faselast.
   Neutral strøm * Den aktuelle neutrale udgangsstrøm i ampere (A)
   Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive udgangseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
   Effekt Den aktuelle, aktive udgangseffekt (eller reelle effekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den del af strømflowet, som i gennemsnit over en komplet cyklus af vekselstrømskurveformen resulterer i nettooverførsel af energi i én retning.
   Spidsstrøm Udgangsspidsstrømmen i ampere (A)
   Effektfaktor Den aktuelle udgangseffektfaktor for hver fase. Effektfaktoren er forholdet mellem den aktive effekt og den tilsyneladende effekt.
   Maks. RMS-strøm Den aktuelle maksimale RMS-strøm.
   Energi Den samlede energiforsyning siden installationstidspunktet.
   Crestfaktor Det aktuelle udgangsamplitudeforhold for hver fase. Udgangsamplitudeforholdet er forholdet mellem maksimalværdien for udgangsstrømmen og RMS-værdien (root mean square).

   Bypass

   Spænding f-f (fase-til-fase)* Den aktuelle fase-til-fase-bypassspænding (V).
   Strøm Den aktuelle bypassstrøm for hver fase i ampere (A).
   Frekvens Den aktuelle bypassfrekvens i hertz (Hz).
   Spænding f-N (fase-til-neutral) Den aktuelle fase-til-neutral-bypassspænding (V).
   Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive bypasseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
   Effekt Den aktuelle aktive bypasseffekt for hver fase i kilowatt (kW). Den aktive effekt er gennemsnittet af øjebliksproduktet af spænding og strøm over en vis tid
   Spidsstrøm Indgangsspidsstrømmen i ampere (A)
   Effektfaktor Den aktuelle bypasseffektfaktor for hver fase. Effektfaktoren er forholdet mellem den aktive effekt og den tilsyneladende effekt.
   Maks. RMS-strøm Den aktuelle maksimale RMS-strøm.

   Batteri

   Målinger Det aktuelle jævnstrømsforbrug trukket fra batteriet i kilowatt (kW).
   Den aktuelle batterispænding (VDC).
   Den aktuelle batteristrøm i ampere (A). En positiv strømværdi betyder, at batteriet lades. En negativ strømværdi betyder, at batteriet aflades.
   Batteritemperatur i celsius eller fahrenheit fra de tilsluttede temperatursensorer.
   Batteri Tid i timer og minutter, før batterierne når det laveste spændingsniveau, hvor systemet lukker. Viser også ladningsniveauet for batteriet i procent af fuld ladningskapacitet.
   Den nuværende batteriladning (Ah).
   Konfiguration Viser batteritype. Med et modulært batteri skal du trykke på knappen Detaljer i dette felt for at se detaljer om det modulære batteri. Se Se status for modulært batteri.
   Status Opladerens generelle tilstand.
   Tilstand Opladerens driftstilstand (Fra, Normal, Boost, Udligning, Cyklisk, Test).
   Ladekapacitet Den maksimale ladningskapacitet i procent af UPS'ens nominelle mærkeeffekt.

   Temperatur

   Omgivelsestemperatur Omgivelsestemperatur i celsius eller fahrenheit.
   Batteritemperatur Batteritemperatur i celsius eller fahrenheit fra de tilsluttede batteritemperatursensorer.
   Temperatur Omgivelsestemperatur i celsius eller fahrenheit fra de valgfrie tilsluttede temperatursensorer (AP9335T og AP9335TH). Navngivning skal konfigureres via netværksadministrationsgrænsefladen.
   Fugtighed Fugtighed i procent fra de valgfrie tilsluttede fugtighedsfølere (AP9335TH). Navngivning skal konfigureres via netværksadministrationsgrænsefladen.

   Parallel

   Indgangsstrøm Den aktuelle indgangsstrøm fra indgangskilden pr. fase i ampere (A).
   Bypass-strøm Den aktuelle bypass-strøm fra bypasskilden pr. fase i ampere (A).
   Tot. udgangseffekt Den samlede udgangseffekt af det parallelle UPS-system, der viser den samlede lastprocent og den totale udgangseffekt i kW og kVA for parallelsystemet.
   Udgangsstrøm Den aktuelle udgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
   Antal redundante UPS-enheder Antal redundante UPS'er.
   Redundansindstilling Den konfigurerede redundansindstilling.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?