990-5910F-022

Systeemmodi

De systeemmodus geeft de uitgangsstatus van het volledige UPS-systeem inclusief de schakelinrichting eromheen weer en geeft aan welke bron de belasting voorziet.

eConversion-modus

eConversion biedt een combinatie van maximale bescherming en hoogste efficiëntie. Hierdoor kan de door de UPS opgenomen elektriciteit worden verminderd met factor drie in vergelijking met dubbele conversie. eConversion is nu de algemeen aanbevolen werkingsmodus die standaard is ingeschakeld in de UPS. Deze kan echter via het displaymenu worden uitgeschakeld. Indien ingeschakeld, kan eConversion worden ingesteld op Altijd actief of op een vast schema dat via het displaymenu wordt geconfigureerd.

In eConversion voorziet het UPS-systeem het actieve deel van de belasting via de statische bypass van voeding zolang de netvoeding binnen de tolerantie valt. De omvormer wordt parallel draaiende gehouden, zodat de ingangsvermogensfactor van het UPS-systeem dicht bij 1 blijft, ongeacht de belastingsvermogensfactor, aangezien het reactieve deel van de belasting aanzienlijk wordt verminderd in de ingangsstroom van het UPS-systeem. Bij een onderbreking van de netvoeding handhaaft de omvormer de uitgangsspanning, zodat de overschakeling van eConversion naar dubbele conversie ononderbroken is. De batterijen worden opgeladen wanneer het UPS-systeem zich in de eConversion-modus bevindt en compensatie van harmonischen ook wordt geleverd.

De eConversion-modus kan onder de volgende omstandigheden worden gebruikt voor het Galaxy VS UPS-systeem:

  • De belasting op het parallelle systeem is minimaal 5%.

  • De spanningsschommeling is ≤10% ten opzichte van de nominale spanning (aanpasbare instelling van 3% tot 10%).

  • THDU is ≤5%.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, schakelt het UPS-systeem over op dubbele conversie en keert het terug naar eConversion als weer aan de voorwaarden wordt voldaan.

OPMERKING: Wanneer de instellingen voor de eConversion-modus worden gewijzigd op één UPS in een parallel systeem, worden de instellingen gedeeld met alle UPS-eenheden in het parallelle systeem.
OPMERKING: Wanneer een stroomaggregaat/generator wordt gebruikt en schommelingen in de frequentie voorkomen (meestal als gevolg van downsizing), wordt aanbevolen een ingangscontact te configureren om de hoge-efficiëntiemodi uit te schakelen terwijl het stroomaggregaat/de generator is ingeschakeld.
OPMERKING: Als externe synchronisatie vereist is, wordt over het algemeen aanbevolen eConversion uit te schakelen.

Werking op omvormer
voor systeemmodi

In de omvormermodus wordt de belasting gevoed door de omvormers. De UPS-modus kan ofwel in dubbele conversie (normaal bedrijf) of batterijbedrijf zijn wanneer de bedrijfsmodus van de UPS is ingesteld op omvormermodus.

Gevraagde statische bypassmodus
voor systeemmodi

Wanneer het UPS-systeem zich in de gevraagde statische bypassmodus bevindt, wordt de belasting door de bypassbron van stroom voorzien. Bij detectie van een fout schakelt het UPS-systeem over naar omvormermodus of geforceerde statische bypassmodus.

Geforceerde statische bypassmodus
voor systeemmodi

Het UPS-systeem bevindt zich in de geforceerde statische bypassmodus na een opdracht van het UPS-systeem of omdat de gebruiker de knop Omvormer OFF op de UPS-eenheden heeft ingedrukt. In de geforceerde statische bypassmodus krijgt de belasting rechtstreeks voeding van de bypassbron.

OPMERKING: De batterijen zijn niet beschikbaar als alternatieve stroombron, terwijl het UPS-systeem zich in de geforceerde statische-bypassmodus bevindt.

Onderhoudsbypassmodus
voor systeemmodi

In de onderhoudsbypassmodus krijgt de belasting rechtsreeks voeding van de bypassbron via de onderhoudsbypass-schakelaar MBB.

OPMERKING: De batterijen zijn niet beschikbaar als alternatieve stroombron in onderhoudsbypassmodus.

ECO-modus
voor systeemmodi

In de ECO-modus gebruikt het UPS-systeem de gevraagde statische bypass om de belasting te voeden zolang de vermogenskwaliteit binnen de tolerantie valt. Bij detectie van een fout (zoals bypass-spanning buiten tolerantie, uitgangsspanning buiten tolerantie, vermogensonderbreking) schakelt het UPS-systeem over naar dubbele conversie (normaal bedrijf) of geforceerde statische bypassmodus. Afhankelijk van de overschakelingsomstandigheden kan een minimale onderbreking van de belastingstoevoer plaatsvinden (max. 10 ms). De batterijen worden opgeladen wanneer het UPS-systeem zich in de ECO-modus bevindt. Het grootste voordeel van de ECO-modus is het lagere verbruik van elektrisch vermogen vergeleken met dubbele conversie.

OPMERKING: Wanneer de instellingen voor de ECO-modus worden gewijzigd op één UPS in een parallel systeem, worden de instellingen gedeeld met alle UPS-eenheden in het parallelle systeem.

UIT-modus
voor systeemmodus

De belasting wordt niet gevoed door het UPS-systeem. De batterijen worden opgeladen en het display is ingeschakeld.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?