990-5910B-011

Valikkopuu


Napauta päävalikkopainiketta etusivulla päästäksesi valikoihin.

 • Tila

  • Syöttö

  • Lähtö

  • Ohitus

  • Akku

  • Lämpötila

  • Rinnakkainen

 • Lokit

 • Hallinta*

  • Toimintatila

  • Vaihtosuuntaaja

  • Laturi

  • Ohjatut sekvenssit

 • Määritys*

  • UPS

  • Lähtö

  • Akku

  • Korkean hyötysuhteen tila

  • Katkaisijat

  • Koskettimet ja releet

  • Verkko

  • Modbus

  • Yleinen

  • Muistutus

  • Tallenna/palauta

  • Päivityksen tila

 • Huolto

  • Summeri

  • Tilojen merkkivalot

  • Katkaisijan valo

  • Akku*

  • Käyttöajan kalibrointi*

  • Akun vaihto*

  • UPS-raportti

 • Tietoja

 • Uloskirjautuminen

 • Lippupainike – katso Näyttökielen asettaminen.

Osa valikoista sisältää useamman alavalikon kuin tässä oppaassa on kuvattu. Nämä alavalikot on merkitty harmaalla, ja ne ovat vain Schneider Electricin käyttöön ei-toivottujen kuormitusvaikutusten välttämiseksi. Myös muut valikkokohdat voivat näkyä harmaana, jos niitä ei tarvita kyseisessä UPS-järjestelmässä.

QR code for this page

Auttoiko tämä?