990-5910F-025

Konfiguracja preferencji wyświetlacza

  1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Ogólne > Wyświetlacz .
    1. Ustaw jednostkę temperatury jako Celsjusz lub Fahrenheit.
    2. Stuknij przycisk - lub +, aby ustawić jasność wyświetlacza.
    3. Ustaw Dźwięk alarmu jako Włącz lub Wyłącz. Spowoduje to włączenie/wyciszenie wszystkich dźwięków alarmu.
    4. Ustaw Dźwięk z ekranu dotykowego jako Włącz lub Wyłącz. Spowoduje to włączenie/wyciszenie wszystkich dźwięków wyświetlacza (z wyjątkiem dźwięków alarmu).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?