990-5910F-031

Konfigurera lastfrånkoppling

Lastfrånkoppling gör att du kan prioritera vilka laster UPS:en måste stödja när den är i batteridrift. När lastfrånkoppling är aktiverat kan mindre kritiska laster frånkopplas via en signal från ett utgångsrelä som aktiveras när batterierna laddas ur. De mindre kritiska lasterna kan sedan få nytt stöd när batterierna har laddats och utgångsreläsignalen är inaktiverad.

  1. Konfigurera minst ett utgångsrelä för lastfrånkoppling. Se Konfigurera utgångsreläerna för information.
  2. Tryck på Konfiguration > Lastfrånkoppling .
  3. Välj Aktivera lastfrånkoppling.
  4. Ställ in Aktivera utgångsrelä när batteriets laddningsstatus är (%) till den batteristatus som måste aktivera utgångsreläerna för lastfrånkoppling medan batteriet laddas ur.
  5. Ställ in Inaktivera utgångsrelä när batteriets laddningsstatus är (%) till den batteristatus som måste inaktivera utgångsreläerna för lastfrånkoppling medan batteriet laddas. Om du ställer in detta till 0 innebär det omedelbar inaktivering av utgångsreläerna för lastfrånkoppling när UPS:en inte längre är i batteridrift och batteriladdningen har börjat.
  6. Ställ in Fördröjning för inaktivering av utgångsreläer (minuter) till fördröjning i minuter innan uttagsreläerna för lastfrånkoppling inaktiveras. Om du ställer in detta till 0 innebär det att lastfrånkopplingen omedelbart inaktiveras när batteriets laddningsstatus når det konfigurerade tröskelvärdet för inaktivering.
  7. Tryck på OK för att spara dina inställningar.
    Ett varningsmeddelande visas om inget utgångsrelä har konfigurerats för lastfrånkoppling. Se Konfigurera utgångsreläerna för att konfigurera lastfrånkoppling för ett utgångsrelä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?