990-5910F-031

Konfigurera utgångsreläerna

 1. Tryck på Konfiguration > Kontakter och reläer och välj det utgångsrelä som du vill konfigurera.
 2. Ställ in Fördröjning (sek).
 3. Välj för att aktivera Spänningssatt kontrolläge (inaktiverat som standard).

  När Spänningssatt kontrolläge är aktiverat, är utgångsreläet aktiverat och kommer att inaktiveras när de händelser som har tilldelats utgångsreläet inträffar (normalt aktiverat).

  När Spänningssatt kontrolläge är inaktiverat, är utgångsreläet inaktiverat och kommer att aktiveras när händelserna som har tilldelats utgångsreläet inträffar (normalt inaktiverat).

  Spänningssatt kontrolläge måste vara individuellt aktiverat för varje utgångsrelä vilket gör det möjligt att upptäcka om utgångsreläet är ur drift:

  • Om strömförsörjningen till utgångsreläerna försvinner, kommer händelserna som är tilldelade utgångsreläerna att anges som existerande.

  • Om ett utgångsrelä slutar fungera, kommer händelserna som är tilldelade utgångsreläerna att anges som existerande.

 4. Välj vilka händelser du vill tilldela utgångsreläet. Tryck OK på varje sida för att spara dina inställningar och tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  OBS: Du kan tilldela ett och samma utgångsrelä flera funktioner.
  Allmänt UPS-larm: Utgången aktiveras så snart något UPS-larm detekteras. UPS i underhållsläge: Utgången aktiveras när enhetens utgångsbrytare (UOB) öppnats, vilket överför UPS:en till underhållsläge. UPS:en strömförsörjer inte lasten.
  UPS-informationslarm: Utgången utlöses när ett informationslarm föreligger för UPS:en. Externt fel: Utgången utlöses när UPS:en detekterar ett externt fel.
  UPS-varningslarm: Utgången utlöses när ett varningslarm föreligger för UPS:en. Fläkten ej i drift: Utgången utlöses när en eller flera fläktar inte är i drift.
  Kritiskt UPS-larm: Utgången utlöses när ett kritiskt larm föreligger för UPS:en. Låg batterispänning: Utgången utlöses när batterispänningen ligger under tröskeln.
  Allmänt systemlarm: Utgången utlöses när larm föreligger för systemet. Batteriet fungerar inte korrekt: Utgången utlöses när batterierna inte fungerar korrekt.
  Informationslarm system: Utgången utlöses när ett informationslarm föreligger för systemet. Batteriet är frånkopplat: Utgången utlöses när batterierna har kopplats ur eller batteribrytarna är frånslagna.
  Varningslarm system: Utgången utlöses när ett varningslarm föreligger för systemet. Växelriktareöverlastning: Utgången utlöses när en överbelastning sker medan UPS:en är i växelriktardrift.
  Kritiskt systemlarm: Utgången utlöses när ett kritiskt larm föreligger för systemet. Utgångsöverlastning: Utgången utlöses när en överbelastning sker medan UPS:en är i växelriktardrift eller bypassdrift.
  UPS i normal drift: Utgången utlöses när UPS:en körs i normaldrift. Ingång utanför tolerans: Utgången utlöses när ingången är utanför toleransen.
  UPS i batteridrift: Utgången utlöses när UPS:en körs i batteridrift. Bypass utanför tolerans: Utgången utlöses när bypassen är utanför toleransen.
  UPS i statisk bypassdrift: Utgången utlöses när UPS:en körs i forcerad statisk bypassdrift eller begärd statisk bypassdrift. EPO aktiv: Utgången utlöses när nödavstängningen har aktiverats.
  UPS i underhållsbypassdrift: Utgången utlöses när UPS:en körs i intern bypassdrift eller extern bypassdrift. Lastfrånkoppling: Utgången utlöses när UPS är i batteridrift och batteriets laddningstillstånd (SOC) når ett konfigurerat tröskelvärde.
 5. Tryck på OK för att spara dina inställningar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?