990-5910F-031

Spänningskompensation för utgångstransformator

Det är möjligt att kompensera för en utgångstransformator och balansera utgångsspänningsfallet (0–3 %).

  1. Koppla bort lasten från UPS:en.

  2. Mät spänningen på transformatorns sekundärsida vid 0 % last och justera UPS:ens utgångsspänning manuellt via inställningen Spänningskompensation (%) för att kompensera spänningens offsettryck, om det finns .

  3. Anslut lasten till UPS:en.

  4. Mät nu spänningen på transformatorns sekundärsida igen vid X % last och justera vid behov UPS:ens utspänning via inställningen Spänningskomp. för transformator(%) för att kompensera för spänningsfall i transformatorn.

Transformatorns spänningskompensation som krävs vid den specifika lasten används för att göra en automatisk linjär utspänningsjustering på UPS:en i relation till lasten (%).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?