990-5910D-031

Starta ett batteristatusprov

Förutsättningar:

  • Batterierna måste vara mer än 50 % laddade.

  • Den tillgängliga driftstiden måste vara mer än 4 minuter.

  • Driftläget måste vara normalt, ECOnversion eller ECO-läge.

  • Systemdriftläge måste vara i växelriktarläge, ECOnversion eller ECO-läge.

Denna funktion utför ett antal tester på batterierna, såsom kontroll av säkringar och detektering av svagt batteri. Testet kommer att ladda ur batterierna och använda ca 10 % av den totala kapaciteten. Exempel: Om du har 10 minuters driftstid kommer testet att köras i 1 minut. Batteriet kan schemaläggas att köras automatiskt i olika tidsintervall (från veckovis upp till en gång per år). Se Konfigurera batterilösningen.

  1. Tryck på menyknappen på startbilden.
  2. Välj Underhåll > Batteri > Starta test.
  3. Tryck OK på skärmen för att bekräfta.
QR code for this page

Var det här till hjälp?