990-5910D-032

กำหนดค่า Modbus

สามารถกำหนดค่า Modbus สำหรับการ์ดการจัดการเครือข่าย (NMC) แบบรวมและแบบเสริมได้

 1. แตะการกำหนดค่า > Modbus และเลือก รวม NMC เพื่อกำหนดค่าการ์ดการจัดการเครือข่ายแบบรวม หรือเลือก NMC แบบไม่บังคับ เพื่อกำหนดค่าการ์ดการจัดการเครือข่ายแบบเสริม
  1. เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Modbus อนุกรม
  2. ตั้งค่า พาริตี้ เป็น ไม่มี, เลขคู่ หรือ เลขคี่
  3. ตั้งค่า อัตรารับส่ง เป็น 9600 หรือ 19200
  4. ตั้งค่า ID ที่ไม่ซ้ำของเป้าหมาย เป็นจำนวนระหว่าง 1 และ 247
   หมายเหตูู: อุปกรณ์ทุกชิ้นบนบัสจะต้องมีการตั้งค่าเหมือนกัน ยกเว้นที่อยู่ของอุปกรณ์ ID ที่ไม่ซ้ำของเป้าหมาย ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละอุปกรณ์ อุปกรณ์สองเครื่องบนบัสไม่สามารถมีที่อยู่ค่าเดียวกันได้
  5. แตะ ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณและแตะที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไป
  6. เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน TCP Modbus
  7. เลือก พอร์ต 502 หรือ พอร์ต [5000 ถึง 32768]
  8. แตะที่ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?