990-5910F-034

Çıkış Röleleri Konfigürasyonu

 1. Konfigürasyon > Kontaklar ve röleler 'e dokunun ve konfigüre etmek istediğiniz çıkış rölesini seçin.
 2. Gecikme (sn) ayarlayın.
 3. Enerji verilmiş kontrol modu'nu etkinleştirmek için seçin (varsayılan olarak devre dışı).

  Enerji verilmiş kontrol modu aktifleştirildiğinde çıkış rölesi etkinleştirildi ve çıkış rölesine atanan işlevler gerçekleştiğinde devre dışı bırakılacak (normalde etkinleştirillir)

  Enerji verilmiş kontrol modu devre dışı bırakıldığında, çıkış rölesi devre dışı bırakılır ve çıkış rölesine atanan işlevler gerçekleştiğinde etkinleşir (normalde devre dışı bırakılır).

  Enerji verilmiş kontrol modu her çıkış rölesi için ayrı ayrı etkinleştirilmeli ve böylece çıkış rölesi çalıştırılamaz durumdaysa bunu tespit etmeyi sağlamalıdır.

  • Çıkış rölelerine gelen güç kaynağı kesilirse, tüm çıkış rölelerine atanan işlevler mevcut olarak gösterilir.

  • Tek çıkış rölesi çalışmaz hale gelirse, ona atanan işlevler mevcut olarak gösterilir.

 4. Çıkış rölesine atamak istediğiniz işlevleri seçin. Her sayfada, ayarlarınızı kaydetmek için Tamam'a ve bir sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
  NOT: Aynı çıkış rölesine birkaç fonksiyon atamak mümkündür.
  UPS genel alarmı: UPS için herhangi bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. UPS bakım modunda: Çıkış, UPS'i bakım moduna geçiren cihaz çıkış kesicisi UOB açıldığında tetiklenir. UPS, yükü beslemiyor.
  UPS bilgilendirici alarm: UPS için bir bilgi alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Harici arıza: Çıkış, UPS bir harici arıza tespit ettiğinde tetiklenir.
  UPS uyarı alarmı: UPS için bir uyarı alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Fan çalışmıyor: Bir veya daha fazla fan çalışmadığında çıkış tetiklenir.
  UPS kritik alarm: UPS için kritik alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Akü gerilimi düşük: Akü gerilimi eşiğin altına düştüğünde çıkış tetiklenir.
  Sistem genel alarmı: Sistem için herhangi bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Akü düzgün çalışmıyor: Aküler doğru çalışmadığında çıkış tetiklenir.
  Sistem bilgilendirici alarmı: Sistem için bir bilgi alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Akü bağlantısı kesildi: Aküler çıkarıldığında veya akü kesici(ler) OFF olduğunda çıkış tetiklenir.
  Sistem uyarı alarmı: Sistem için bir uyarı alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. İnvertör aşırı yüklemesi: UPS invertör modunda iken, bir aşırı yük durumu olduğunda çıkış tetiklenir.
  Sistem kritik alarmı: Sistem için kritik alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Çıkış aşırı yüklemesi: UPS invertör çalışırken veya bypass modundayken, bir aşırı yük durumu olduğunda çıkış tetiklenir.
  UPS normal modda: UPS normal çalışma modunda iken çıkış tetiklenir. Giriş tolerans dışı: Giriş tolerans dışına çıktığında çıkış tetiklenir.
  UPS akü çalışmasında: UPS akü çalışma modunda iken çıkış tetiklenir. Bypass tolerans dışı: Bypass tolerans dışına çıktığında çıkış tetiklenir.
  UPS statik bypass modunda: UPS zorlamalı statik bypass veya istenen statik bypass modunda iken çıkış tetiklenir. EPO aktif: EPO aktifleştirildiğinde çıkış tetiklenir.
  UPS bakım bypass modunda: UPS dahili bakım bypass çalışması veya harici bakım bypass modunda olduğunda çıkış tetiklenir. Yük atma: UPS akü çalışma modunda iken çıkış tetiklenir ve akü şarj durumu (SOC) yapılandırılmış eşiğe ulaşır.
 5. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?