990-5912C-004

Klargør vedligeholdelsesbypasspanelet til kabler

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på vedligeholdelsesbypasspanelet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Fjern forskruningspladen.
 2. Bor eller udskær huller til kabler og kabelgennemføringer i forskruningspladen.
  FARE
  fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Sørg for, at der ikke er nogen skarpe kanter, som kan beskadige kablerne.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 3. Installer kabelgennemføringer (hvis relevant), og monter forskruningspladen igen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?