990-5912D-022

De nulleiderjumpers verwijderen

OPMERKING: De nulleiderjumper maakt een verankerde verbinding, zodat de nulleider niet wordt losgekoppeld als de 4-polige schakelaars worden geopend.
OPMERKING: Verwijder alleen de nulleiderjumpers in een Galaxy VS-installatie als dit vereist is in uw gebied. Het verwijderen van de nulleiderjumpers is een optie voor een Galaxy VS-installatie.
OPMERKING: Verwijder altijd de nulleiderjumpers in een Easy UPS 3S- of Easy UPS 3M-installatie. Het verwijderen van de nulleiderjumpers is verplicht voor een Easy UPS 3S- of Easy UPS 3M-installatie.
  1. Verwijder de nulleiderjumpers van de schakelaars.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?