990-5912C-011

Signaalikaapeleiden kytkeminen (Easy UPS 3S- ja Easy UPS 3M -yksittäisjärjestelmää varten)

 1. Poista kolme katkaisijan merkkivaloa ja katkaisijan merkkivalojen tarrat huolto-ohituspaneelista. Easy UPS 3S ja Easy UPS 3M eivät tue katkaisijan merkkivaloja.

  GVSBPSU20K60H ja GVSBPSU80K120H

 2. Asenna kolme pyöreää tulppaa (hankittava erikseen) sisäluukun reikiin.
 3. Poista kytkentäriviliittimestä katkaisijan merkkivalojen sisäiset liittimet (nastat 1–4).
 4. Muuta kytkentäriviliittimessä MBB AUX -kytkimen sisäisen liittimen (nastat 7-8) tilaa normaalisti kiinni (NC) -tilasta normaalisti auki (NO) -tilaan
 5. Kytke Class 2/SELV -signaalikaapelit huolto-ohituspaneelin kytkentäriviliittimestä UPSiin määrityksen mukaisesti.
  HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja vie Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.

  GVSBPSU20K60H ja GVSBPSU80K120H

  HUOMAUTUS: Easy UPS 3S:ssä ei ole omaa syöttöliitintä MBB:lle. Käytä oletusarvoisesti J5:n määritettävissä olevaa syöttöliitintä, määritä se näin: Main CB NO.

  Easy UPS 3S

  Easy UPS 3M

 6. Vedä signaalikaapeleista löysät pois ja kiinnitä signaalikaapelit kaapelin vedonpoisto-osiin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?