990-5912B-023

Klargjør panelet for vedlikeholdsbypass for kabler

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av vedlikeholdsbypasskabinettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Løsne de seks boltene fra den nedre pakningsplaten og fjern den.
 2. Bor eller skjær ut hull for kabler eller installasjonsrør.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Pass på at det ikke finnes skarpe kanter som kan skade kablene.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 3. Monter installasjonsrør (hvis aktuelt) og sett på pakningsplatene igjen.
QR code for this page

Var dette til hjelp?