990-5912B-025

Procedura montażu

System pojedynczy – Pojedyncze zasilanie

Uproszczony układ równoległy 1+1 – Pojedyncze zasilanie

System pojedynczy – Podwójne zasilanie

Uproszczony układ równoległy 1+1 – Podwójne zasilanie

  1. Montowanie panelu obejścia serwisowego na ścianie.
  2. Przygotuj panel obejścia serwisowego na kable.
  3. Tylko w krajach, w których jest to wymagane: Zdemontuj zworę neutralną (Opcja).
  4. Podłącz kable zasilające.
  5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  6. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
  7. Montaż końcowy.
QR code for this page

czy było to pomocne?