990-5912D-025

Demontaż lub przeniesienie panelu obejścia serwisowego do nowej lokalizacji

 1. Całkowicie wyłącz zasilacz UPS — postępuj zgodnie z jego instrukcją obsługi.
 2. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki w rozdzielnicy w pozycji WYŁ. (otwartej).
 3. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki baterii w rozdzielnicy / urządzeniu bateryjnym w pozycji WYŁ. (otwartej).
 4. Potwierdź, że wszystkie wyłączniki od strony sieci znajdują się w pozycji WYŁ. (otwartej).
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  Potwierdź, że wszystkie wyłączniki od strony sieci znajdują się w pozycji WYŁ. (otwartej).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 5. Otwórz przednie drzwi panelu obejścia serwisowego.
 6. Zablokuj/oznacz wyłączniki UIB/SSIB, MBB i UOB/SIB panelu obejścia serwisowego w pozycji WYŁ. (otwartej).
 7. Odkręć śruby i otwórz wewnętrzne drzwi w panelu obejścia serwisowego.
 8. Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie wejścia/wyjścia, wejścia/obejścia zasilacza UPS, wyjścia zasilacza UPS i obciążenia.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
  Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie wejścia/wyjścia, wejścia/obejścia zasilacza UPS, wyjścia zasilacza UPS i obciążenia.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  GVSBPSU10K20H

  GVSBPSU20K60H i GVSBPSU80K120H

 9. Odłącz i usuń wszystkie kable zasilające z panelu obejścia serwisowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączanie kabli zasilających w systemie UPS 3:3 lub Podłączanie kabli zasilających w systemie UPS 3:1.
 10. Odłącz i usuń wszystkie przewody sygnałowe z panelu obejścia serwisowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączenie przewodów sygnałowych dla zasilaczy UPS Galaxy VS – system z pojedynczym zasilaniem, Podłączenie przewodów sygnałowych dla zasilaczy UPS Galaxy VS – uproszczony układ równoległy 1+1 lub Podłączenie przewodów sygnałowych dla zasilaczy Easy UPS 3S i Easy UPS 3M – system z pojedynczym zasilaniem.
 11. Wykręć cztery śruby ze ściany i zdejmij z niej panel obejścia serwisowego.
  PRZESTROGA
  Duży ciężar
  Panel obejścia serwisowego jest ciężki (50 kg). Do jego podnoszenia należy używać odpowiednich narzędzi.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
 12. Zamknij wewnętrzne drzwi i przymocuj je za pomocą śrub.
 13. Zamknij przednie drzwi panelu obejścia serwisowego na klucz.
 14. Podczas transportu:
  OSTRZEŻENIE
  Ryzyko PRZECHYŁU
  Podczas transportu panelu obejścia serwisowego należy upewnić się, że:
  • pracownicy odpowiedzialni za transport posiadają niezbędne umiejętności i zostali odpowiednio przeszkoleni;
  • używane są odpowiednie narzędzia do bezpiecznego podnoszenia i przewożenia produktu;
  • produkt jest chroniony przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń (takich jak opakowanie jednostkowe lub zbiorcze).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

  Wymagania dotyczące transportu:

  • Zamontuj panel obejścia serwisowego w pozycji poziomej na środku odpowiedniej palety o minimalnych wymiarach: 840 mm x 1220 mm. Paleta musi być odpowiednio dostosowana do wagi panelu obejścia serwisowego (50 kg).

  • Zamocuj panel obejścia serwisowego na palecie za pomocą odpowiednich środków mocujących będących w stanie znieść wibracje i wstrząsy podczas załadunku, transportu i rozładunku.

  • Oryginalną paletę transportową i wsporniki można wykorzystać ponownie, jeśli nie są uszkodzone.

  OSTRZEŻENIE
  Nieoczekiwane zachowanie sprzętu
  Nie należy bezpośrednio podnosić panelu obejścia serwisowego za pomocą wózka widłowego lub paletowego, bo może to doprowadzić do jego wygięcia lub uszkodzenia.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 15. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Zdemontuj panel obejścia serwisowego LUB
  • Przenieś panel obejścia serwisowego do nowej lokalizacji, aby go zamontować.
 16. Tylko w przypadku montażu panelu obejścia serwisowego w nowej lokalizacji: Postępuj zgodnie z instrukcją montażu, aby zamontować panel obejścia serwisowego w nowej lokalizacji. Ogólny opis montażu można znaleźć w sekcji Procedura instalacji dla zasilacza UPS Galaxy VS lub Procedura instalacji dla zasilaczy Easy UPS 3S i Easy UPS 3M. Tylko wykfalifikowany personel powinien przeprowadzać ponowny montaż i rozruch.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?