990-5912D-025

Usunięcie zwór neutralnych

UWAGA: Zwora neutralna tworzy przykręcone śrubami połączenie przewodu neutralnego, aby uniknąć jego rozłączenia po otwarciu 4-biegunowych wyłączników.
UWAGA: Nie usuwaj zwór neutralnych podczas instalacji zasilacza Galaxy VS, jeśli nie wymagają tego lokalne przepisy. Usunięcie zwory neutralnej jest opcjonalne w przypadku instalacji zasilacza Galaxy VS.
UWAGA: Zawsze usuń zwory neutralne w przypadku instalacji zasilacza Easy UPS 3S lub zasilacza Easy UPS 3M. Usunięcie zwory neutralnej jest obowiązkowe w przypadku instalacji zasilacza Easy UPS 3S lub zasilacza Easy UPS 3M.
  1. Zdemontuj zworę neutralną z wyłączników.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?