990-5912C-025

Dane techniczne

UWAGA: Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego: 10 kA RMS symetryczna.
UWAGA: Zasilacz GVSBPSU80K120H może wytrzymać obciążenie do 120 kW/kVA, o ile nie zostanie przekroczony poziom prądu neutralnego (250 A):
  • przy 380 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 95 kVA.

  • przy 400 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 100 kVA.

Zalecana ochrona od strony sieci

Dane dotyczące zalecanej ochrony od strony sieci można znaleźć w podręczniku instalacji zasilacza UPS.

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 16 mm2 dla GVSBPSU10K20H, 70 mm2 dla GVSBPSU20K60H i 150 mm2 dla GVSBPSU80K120H.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Kable aluminiowe nie są obsługiwane w uproszczonych układach równoległych 1+1 o mocy 80-100 kW.

Szczegółowe dane techniczne dotyczące systemu UPS można znaleźć w podręczniku instalacji zasilacza UPS.

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Waga i wymiary panelu obejścia serwisowego

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wymaganej wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów.

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0 °C do 40 °C -25 °C do 55 °C
Względna wilgotność 0-95% bez kondensacji 0-95% bez kondensacji
Wysokość 0-3000 m  
Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%

Schematy jednoliniowe

Schematy jednoliniowe zasilacza Galaxy VS

UIB Unit input breaker (Wyłącznik wejściowy jednostki)
SSIB Static switch input breaker (Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego)
MBB Maintenance bypass breaker (Wyłącznik obejścia serwisowego)
IMB Internal maintenance breaker (Wewnętrzny wyłącznik serwisowy)
UOB Unit output breaker (Wyłącznik wyjściowy jednostki)
SIB System isolation breaker (Wyłącznik izolacji systemu)
UWAGA: Wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB* w zasilaczu UPS Galaxy VS nie można używać w systemie z panelem obejścia serwisowego MBB, a wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego IMB* musi być zablokowany w pozycji otwartej.

Galaxy VS – System pojedynczy - Pojedyncze zasilanie

Galaxy VS – System pojedynczy - Podwójne zasilanie

Galaxy VS – Uproszczony układ równoległy 1+1 – Pojedyncze zasilanie

Galaxy VS – Uproszczony układ równoległy 1+1 – Podwójne zasilanie

Schematy jednoliniowe zasilaczy Easy UPS 3S i Easy UPS 3M

UIB Unit input breaker (Wyłącznik wejściowy jednostki)
SSIB Static switch input breaker (Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego)
MBB Maintenance bypass breaker (Wyłącznik obejścia serwisowego)
UOB Unit output breaker (Wyłącznik wyjściowy jednostki)
UWAGA: Wewnętrznego MBB w zasilaczu Easy UPS 3S/3M nie można używać w systemie z równoległym panelem obejścia serwisowego, a wewnętrzny MBB musi być zablokowany w pozycji otwartej. Do trybu pracy z obejściem serwisowym należy używać wyłącznie zewn. MBB w równoległym panelu obejścia serwisowego.

Easy UPS 3S i Easy UPS 3M – pojedyncze zasilanie

Easy UPS 3S i Easy UPS 3M – podwójne zasilanie

QR code for this page

czy było to pomocne?