990-5912B-031

Förbered underhållsbypasspanelen för kablage

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbågar
Borra eller stansa inte hål med genomföringsplattorna installerade, och borra eller stansa inte hål i närheten av underhållsbypasskåpet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Lossa de sex bultarna från den undre genomföringsplattan och ta bort den.
 2. Borra eller stansa hål för kablar eller hylsor.
  FARA
  risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbågar
  Se till att det inte finns några vassa kanter som kan skada kablarna.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 3. Montera hylsorna (om tillämpligt) och sätt tillbaka genomföringsplattorna.
QR code for this page

Var det här till hjälp?