990-5912D-031

Ta underhållsbypasspanelen ur drift eller flytta den till en ny plats

 1. Stäng av UPS:en helt – följ anvisningarna i drifthandboken för UPS:en.
 2. Försätt alla brytare i ställverket i öppet läge (AV).
 3. Försätt alla batteribrytare i ställverket/batterilösningen i öppet läge (AV).
 4. Kontrollera att alla uppströmsbrytare är i öppet läge (AV).
  FARA
  Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Kontrollera att alla uppströmsbrytare är i öppet läge (AV).
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 5. Öppna frontluckan till underhållsbypasspanelen.
 6. Försätt alla UIB/SSIB, MBB och UOB/SIB i underhållsbypasspanelen i öppet läge (AV).
 7. Ta bort skruvarna och öppna den inre luckan i underhållsbypasspanelen.
 8. Mät och kontrollera att det INTE finns någon spänning på respektive ingång/bypasskena, UPS-ingång/UPS-bypasskena, UPS-utgångsskena och lastskena innan du fortsätter.
  FARA
  FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
  Mät och kontrollera att det INTE finns någon spänning på respektive ingång/bypasskena, UPS-ingång/UPS-bypasskena, UPS-utgångsskena och lastskena innan du fortsätter.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

  GVSBPSU10K20H

  GVSBPSU20K60H och GVSBPSU80K120H

 9. Koppla loss och ta bort alla kraftkablar från underhållsbypasspanelen. Se Anslut kraftkablarna för ett 3:3 UPS-system eller Anslut kraftkablarna för ett 3:1 UPS-system för information.
 10. Koppla loss och ta bort alla signalkablar från underhållsbypasspanelen. Se Anslut signalkablarna för Galaxy VS UPS – singelsystem, Anslut signalkablarna för Galaxy VS UPS – förenklat 1+1 parallellsystem eller Anslut signalkablarna för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M – singelsystem för information.
 11. Ta bort de fyra skruvarna från väggen och ta bort underhållsbypasspanelen från väggen.
  OBSERVERA
  Tung last
  Underhållsbypasspanelen är tung (50 kg). Använd lämpliga verktyg för att lyfta underhållsbypasspanelen på ett säkert sätt.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
 12. Stäng den inre luckan och fäst den med skruvarna.
 13. Stäng och lås frontluckan på underhållsbypasspanelen.
 14. För transport:
  VARNING
  VÄLTRISK
  För transport av underhållsbypasspanelen:
  • Säkerställ att personalen som utför transporten har nödvändig kompetens och har fått adekvat utbildning;
  • Säkerställ att lämpliga verktyg används för att lyfta och transportera produktenheten på ett säkert sätt;
  • Säkerställ att produkten skyddas mot skador genom att använda lämpligt skydd (t.ex. omslag eller förpackning).
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

  Transportkrav:

  • Montera underhållsbypasspanelen i horisontellt läge i mitten av en lämplig pall med minsta pallmått: 840 mm x 1 220 mm. Pallen måste vara anpassad för vikten på underhållsbypasspanelen (50 kg).

  • Montera underhållsbypasspanelen på pallen med lämpliga fästanordningar som tål vibrationer och stötar under lastning, transport och lossning.

  • Den ursprungliga lastpallen i kombination med de ursprungliga transportfästena kan återanvändas, om de är oskadade.

  VARNING
  Oväntat beteende hos utrustningen
  Lyft inte underhållsbypasspanelen direkt med en gaffeltruck/palltruck eftersom underhållsbypasspanelen då kan böjas eller skadas.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 15. Gör något av följande:
  • Avveckla underhållsbypasspanelen, ELLER
  • Flytta underhållsbypasspanelen till en ny plats för att installera den.
 16. Endast för installation av underhållsbypasspanelen på en ny plats: Följ installationshandboken manuellt för att installera underhållsbypasspanelen på en ny plats. Se Installationsmetod för Galaxy VS UPS eller Installationsmetod för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M för en installationsöversikt. Ominstallation och uppstart måste utföras av kvalificerad personal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?