990-5912D-031

Installationsmetod för Galaxy VS UPS

Singelsystem – enkelmatad försörjning

Förenklat 1+1 parallellsystem – enkelmatad försörjning

Singelsystem – dubbelmatad försörjning

Förenklat 1+1 parallellsystem – dubbelmatad försörjning

  1. Montera underhållsbypasspanelen på väggen.
  2. Förbered bypasspanelen för kablage.
  3. Endast i länder där det krävs: Ta bort nollbygligen.
  4. Anslut kraftkablarna för ett 3:3 UPS-system.
  5. Gör något av följande:
  6. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
  7. Slutlig installation.
Se Ta underhållsbypasspanelen ur drift eller flytta den till en ny plats för att flytta eller ta underhållsbypasspanelen ur drift efter att installationen har slutförts.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?