990-5912D-031

Installationsmetod för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M

Singelsystem – enkelmatad försörjning

Singelsystem – dubbelmatad försörjning

  1. Montera underhållsbypasspanelen på väggen.
  2. Förbered bypasspanelen för kablage.
  3. Ta bort nollbygligen.
  4. Gör något av följande:
  5. Anslut signalkablarna för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M – singelsystem.
  6. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
  7. Slutlig installation.
Se Ta underhållsbypasspanelen ur drift eller flytta den till en ny plats för att flytta eller ta underhållsbypasspanelen ur drift efter att installationen har slutförts.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?