990-5912D-031

Förbered bypasspanelen för kablage

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Borra eller stansa inte hål med genomföringsplattorna installerade och borra eller stansa inte hål i närheten av bypasspanelen.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Ta bort genomföringsplattan.
 2. Borra eller stansa hål för kablar eller genomföringar i genomföringsplattan.
  FARA
  fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Se till att det inte finns några vassa kanter som kan skada kablarna.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 3. Montera genomföringarna (om tillämpligt) och sätt tillbaka genomföringsplattan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?