990-5912B-032

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตูู: อัตราการลัดวงจรสูงสุด: 10 kA RMS แบบสมมาตร
หมายเหตูู: GVSBPSU80K120H สามารถรองรับโหลดไฟฟ้าได้สูงสุด 120 kW/kVA โดยกระแสไฟฟ้านิวทรัลต้องไม่เกิน (250 A):
  • ที่ 380 V จะถึงขีดจำกัดความทนกระแสไฟนิวทรัล เมื่อรับโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้นขนาด 95 kVA

  • ที่ 400 V จะถึงขีดจำกัดความทนกระแสไฟนิวทรัล เมื่อรับโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้นขนาด 100 kVA

การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ

ดูระบบป้องกันต้นทางที่แนะนำได้จากคู่มือการติดตั้ง UPS

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้ ขนาดสายเคเบิลที่อนุญาตสูงสุด คือ 16 ตร.มม. สำหรับ GVSBPSU10K20H, 70 ตร.มม. สำหรับ GVSBPSU20K60H และ 150 ตร.มม. สำหรับ GVSBPSU80K120H
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: ไม่รองรับสายอะลูมิเนียมในระบบขนาน 1+1 อย่างง่ายขนาด 80-100 kW

ดูขนาดสายเคเบิลที่แนะนำได้จากคู่มือการติดตั้ง UPS

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm

น้ำหนักและขนาดของแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส

ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า น้ำหนัก กก. ความสูง มม. ความกว้าง มม. ความลึก มม.
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้

หมายเหตูู: จะมีการเว้นระยะสำหรับกระแสอากาศที่ไหลผ่านและการบำรุงรักษาเท่านั้น ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C -25 °C ถึง 55 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% แบบไม่ควบแน่น 0-95% แบบไม่ควบแน่น
ระดับความสูง 0-3000 ม.  
คลาสการป้องกัน IP20
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%

แผนภาพแบบสายไฟเดียว

UIB เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์
SSIB เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าสเตติกสวิตซ์
MBB เบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุง
IMB เบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน
UOB เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์
SIB เบรกเกอร์แยกระบบ
หมายเหตูู: เบรกเกอร์บำรุงรักษาภายใน IMB* ใน UPS ไม่สามารถใช้งานในระบบที่มีแผงบายพาสการซ่อมบำรุง และเบรกเกอร์บำรุงรักษาภายใน IMB* จะต้องมีการใส่แม่กุญแจไว้ที่ตำแหน่งเปิด

ระบบเดี่ยว – เมนเดี่ยว

ระบบเดี่ยว – เมนคู่

ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนเดี่ยว

ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนคู่

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?