990-5912D-032

การรื้อถอนหรือย้ายแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสไปยังตำแหน่งใหม่

 1. ปิดเครื่อง UPS โดยสมบูรณ์ – ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน UPS
 2. ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์ในตำแหน่งปิด (Open)
 3. ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์แบตเตอรี่ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์/โซลูชันแบตเตอรี่ในตำแหน่งปิด (Open)
 4. ตรวจสอบว่าเบรกเกอร์อัปสตรีมทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งปิด (Open)
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  ตรวจสอบว่าเบรกเกอร์อัปสตรีมทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งปิด (Open)
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 5. เปิดประตูด้านหน้าของแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส
 6. Lockout/Tagout UIB/SSIB, MBB และ UOB/SIB ในแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสในตำแหน่งปิด (Open)
 7. ถอดสกรูและเปิดประตูด้านในในแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส
 8. วัดและตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าบนแต่ละบัสบาร์อินพุต/บายพาส, บัสบาร์อินพุต/บายพาสของ UPS, บัสบาร์เอาท์พุตของ UPS และบัสบาร์โหลดก่อนดำเนินการต่อ
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  วัดและตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าบนแต่ละบัสบาร์อินพุต/บายพาส, บัสบาร์อินพุต/บายพาสของ UPS, บัสบาร์เอาท์พุตของ UPS และบัสบาร์โหลดก่อนดำเนินการต่อ
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

  GVSBPSU10K20H

  GVSBPSU20K60H และ GVSBPSU80K120H

 9. ถอดและถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายไฟสำหรับระบบ UPS 3:3 หรือ เชื่อมต่อสายไฟสำหรับระบบ UPS 3:1
 10. ถอดและถอดสายสัญญาณทั้งหมดออกจากแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับ Galaxy VS UPS ระบบเดี่ยว, เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณสำหรับ Galaxy VS UPS ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย หรือ เชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับ Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M ระบบเดี่ยว
 11. ถอดสกรู สี่ตัวออกจากผนัง และถอดแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสออกจากผนัง
  ข้อควรระวัง
  โหลดหนัก
  แผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสมีน้ำหนักมาก (50 กก.) ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อยกแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสอย่างปลอดภัย
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
 12. ปิดประตูด้านในและยึดให้แน่นด้วยสกรู
 13. ปิดและล็อกประตูด้านหน้าของแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส
 14. สำหรับการขนส่ง :
  คำเตือน
  อันตรายจากการสะดุด
  สำหรับการเคลื่อนย้ายแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส ต้องตรวจสอบว่า:
  • บุคลากรที่ปฏิบัติงานขนส่งมีทักษะที่จำเป็นและได้รับการฝึกอบรมเพียงพอ
  • ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการยกและขนส่งผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
  • เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายโดยใช้การป้องกันที่เหมาะสม (เช่น การห่อหรือบรรจุภัณฑ์)
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

  ข้อกำหนดด้านการขนส่ง:

  • ติดตั้งแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสในตำแหน่งแนวนอนตรงกลางพาเลทที่เหมาะสมโดยมีขนาดพาเลทขั้นต่ำ: 840 มม. x 1220 มม. พาเลทต้องเหมาะสมกับน้ำหนักของแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส (50 กก.)

  • ติดตั้งแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสเข้ากับพาเลทด้วยวิธีการยึดที่เหมาะสม ซึ่งสามารถทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกระหว่างการบรรทุก การขนย้าย และการขนถ่าย

  • พาเลทสำหรับจัดส่งเดิมร่วมกับฉากยึดสำหรับการขนส่งเดิมสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ หากอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหาย

  คำเตือน
  ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิด
  อย่ายกแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสด้วยรถยก/รถลากพาเลทโดยตรง เพราะอาจทำให้แผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสโค้งงอหรือเสียหายได้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
 15. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • เลิกใช้งานแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส หรือ
  • ย้ายแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อติดตั้ง
 16. สำหรับการติดตั้งแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสในตำแหน่งใหม่เท่านั้น : ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งเพื่อติดตั้งแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสในตำแหน่งใหม่ ดูภาพรวมการติดตั้งใน ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ Galaxy VS UPS หรือ ขั้นตอนการติดตั้ง Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M การติดตั้งใหม่และการเริ่มต้นใหม่จะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?