990-5912C-032

การติดตั้งขั้นสุดท้าย

  1. ปิดประตูด้านในและยึดให้แน่นด้วยสกรู
  2. ติดป้ายกำกับที่ไฟบอกสถานะเบรคเกอร์ และป้ายกำกับแผนผังโดยขึ้นกับระบบของคุณ มีป้ายกำกับให้มากับคู่มือนี้

    ป้ายกำกับในระบบเดี่ยว – เมนเดี่ยว

    ป้ายกำกับในระบบเดี่ยว – เมนคู่

    ป้ายกำกับในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนเดี่ยว

    ป้ายกำกับในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนคู่

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?