990-5912D-032

เตรียมสายไฟสำหรับแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 1. ติดตั้งแผ่นโลหะกลับเข้าที่
 2. ใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูสำหรับสายเคเบิลหรือวงแหวนยางในเพลตเข้าสาย
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีมุมแหลมคมใดๆ ซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดได้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 3. ติดตั้งวงแหวน (หากมีให้ใช้งาน) และติดตั้งเพลตเข้าสายกลับเข้าที่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?