990-5913B-011

Virtakaapeleiden kytkeminen

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Suorita UPSin täydellinen virrankatkaisu ennen kuin liität tasavirta- ja akkukaapelit perusakkukoteloon.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Poista liittimen suojus akkukatkaisijan vasemmalta puolelta.
 2. Vie suojamaadoituskaapeli perusakkukotelon pohjan läpi ja kytke se.

  GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 3. Vie tasavirtakaapelit perusakkukotelon pohjan läpi ja kytke ne (DC+, DC–). Käytä erikseen ostettavia lukitusaluslevyjä tasavirtakaapeleiden kytkemisessä.
 4. Kiinnitä liittimen suojus takaisin paikalleen akkukatkaisijan vasemmalle puolelle.
 5. Kiinnitä katkaisijan suojalevyt takaisin paikoilleen.
 6. Yhdistä kunkin hyllyn akut toisiinsa mukana toimitetuilla kuparikiskoilla tai -kaapeleilla kuvan esittämällä tavalla. Kunkin hyllyn akut kytketään samalla tavalla. Noudata perusakkuyksikkösi kokoonpanoa vastaavaa kaaviota.
  VAARA
  Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  Akut saattavat aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran. Akkuja käsiteltäessä on suoritettava seuraavat varotoimenpiteet:
  • Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet.
  • Käytä työkaluja, joiden kädensijat on eristetty.
  • Käytä suojalaseja, -käsineitä ja -jalkineita.
  • Älä aseta akkujen päälle työkaluja tai metalliosia.
  • Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat.
  • Tarkista, onko akku maadoitettu tahattomasti. Jos maadoitus on tahaton, katkaise virtalähteen yhteys maahan. Maadoitetun akun koskettaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskun todennäköisyyttä voidaan vähentää, jos maakosketus poistetaan asennuksen ja huoltotoimenpiteiden ajaksi (laitteissa ja etäakkutarvikkeissa, joissa ei ole maadoitettua syöttöpiiriä).
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

  GVSCBC7A

  GVSCBC7B

  GVSCBC7C

  GVSCBC10A2

  GVSCBC10B2

QR code for this page

Auttoiko tämä?