990-5913E-023

Installasjonsprosedyre

MERK: Avstanden mellom batteribanken og UPSen må ikke være mer enn 200 m. Ta kontakt med Schneider Electric for installasjoner med lengre avstand.
  1. Klargjøre for strømkabler.
  2. Gjør ett av følgende:
  3. Kople til strømkabler.
  4. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
  5. Endelig installasjon.
Hvis du vil vite mer om flytting eller avvikling av det klassiske batterikabinettet etter at installasjonen er fullført, ser du Avvikle eller flytt det klassiske batterikabinettet til et nytt sted.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?